Vision Perfekt Logo Oko Strona główna Zakres usług Leczenie botuliną Protezy oczne Epiprotezy oczne Soczewki kontaktowe Salon optyczny Kontakt
Strona główna » Protezy oczne » Dopasowanie protez

Dopasowanie protez

Należy rozróżnić dopasowanie protezy we wczesnym okresie po usunięci gałki ocznej oraz dopasowanie przy wymianie starej protezy na nową.

Dopasowanie protezy we wczesnym okresie po usunięci gałki ocznej:

Prawidłowe dopasowanie protezy po usunięciu gałki ocznej odbywa się zazwyczaj w 3 etapach:

1 etap – założenie tzw. protezy z otworem źrenicznym modelującej oczodół już na trzeci dzień po usunięciu gałki ocznej; proteza ta umożliwia podawanie leków przez otwór źreniczny, co sprzyja właściwemu gojeniu się oczodołu, obecność protezy w niedługim czasie po usunięciu gałki ocznej ma również bardzo ważne znaczenie psychologiczne.

  8-0.jpg

Proteza modelująca dwuścienna z otworem źrenicznym


2 etap – po ok. 3-4 tyg. wymienia się protezę z otworem na protezę modelującą z pełną źrenicą i kolorową tęczówką. Z tą protezą pacjent pozostaje do chwili wykonania protezy ostatecznej.

3 etap – po całkowitym wygojeniu się tkanek oczodołu ( ok. 3-4 miesiące od usunięcia gałki ocznej ) wykonywana jest ostateczna proteza indywidualna. Na tym etapie jest dobierany właściwy kolor tęczówki protezy (kierując się kolorem tęczówki drugiego oka) oraz wielkość protezy uwzględniając aktualny stan oczodołu.

Wykonanie trwa ok. 1- 2 godzin

 

  5-0.jpg            4-0.jpg

Protezy dwuścienne

 


Dopasowanie przy wymianie starej protezy na nową

Przy wymianie starej protezy szklanej na nową etapy 1 i 2 są pominięte. Nowa proteza jest wykonywana na podstawie kształtu dotychczasowej, starej protezy. Może pojawić się problem wtedy, kiedy dotychczasowa proteza ulegnie zniszczeniu, w taki sposób, że nie można odtworzyć jej kształtu. Wówczas konieczne jest wyszukanie nowego kształtu, według którego zostanie wykonana właściwa proteza.

Przy wymianie protez plastikowych na szklane często konieczne jest wcześniejsze założenie protezy modelującej na pewien okres czasu. Technologia wykonywania protez plastikowych i szklanych jest zupełnie inna, dlatego kształt protezy plastikowej nie może służyć jako wzór do wykonania protezy szklanej.

Copyright © Vision Perfekt