Vision Perfekt Logo Oko Strona główna Zakres usług Leczenie botuliną Protezy oczne Epiprotezy oczne Soczewki kontaktowe Salon optyczny Kontakt
Strona główna » Leczenie toksyną botulinową A » Leczenie zeza porażennego lub towarzyszącego

Leczenie zeza porażennego lub towarzyszącego

Informacje na temat leczenie zeza porażennego lub towarzyszącego, które jest możliwe zastrzykami toksyny botulinowej A.

Wczesne i właściwe rozpoczęcie leczenia zeza porażennego lub towarzyszącego toksyną botulinową (przy właściwym zakwalifikowaniu do tego leczenia ) pozwala zapobiec wystąpieniu niekorzystnych zmian w mięśniach gałkoruchowych i ośrodkach korowych kontrolujących obuoczne widzenie. Pozwala uniknąć skomplikowanych zabiegów operacyjnych i umożliwia wyleczenie z odzyskaniem prawidłowego obuocznego widzenia.

Zez porażenny
Klinicznie objawia się zaburzeniem ruchomości i ustawienia gałki ocznej objętej porażeniem, dwojeniem obrazu, wyrównawczym ustawieniem głowy. Prowadzi to m.in. do zaburzeń lokalizacji i równowagi. W dłużej utrzymującym się zezie porażennym dochodzi do niekorzystnych zmian w mięśniach gałkoruchowych obu gałek ocznych oraz do wyłączenia oka z porażonym mięśniem z aktu obuocznego widzenia i pogłębiania się tłumienia obrazu.

Zez towarzyszący
Manifestuje się m.in. nieprawidłowym ustawieniem gałek ocznych, nieprawidłowym obuocznym widzeniem z niedowidzeniem oka zezującego włącznie.

Aby leczenie tego typu zezów przyniosło pożądany skutek, należy wykonać średnio 2- lub 3- zabiegi podania toksyny botulinowej w zależności od postaci zeza.


Powrót

Copyright © Vision Perfekt